2012           Shooting with a digital SLR, Studie främjandet
2010           Internship at the company Open House in Tokyo
2008           Södertörns Högskola - Medieteknik och webbpublicering
                  (Media technique and web technology)
2007           Södertörns Högskola - Ljud och rörlig bild (Sound and moving image)
2006 - 2007 Tokyo Zokei University - Sustainable projects
2002 - 2007 Konstfack - Metallformgivning, Ädellab (Metal department)
2006           Stockholm School of Entrepreneurship - Design & Innovation in Context
2005           Ars Ornata – international workshop, Lissabon
2004           International workshop, MassArt University, Boston
2004           Mönsterkonstruktion, evening course ABF (Pattern design)
2001 - 2002 Nyckelviksskolan-Trälinjen (Wood department)
2002           Cad-technique, evening course Komvux
2000 - 2001 Nyckelviksskolan-Metallinjen (Metal department)
1999 - 2000 Konstskolan Basis